Най-добре написаното от Лий Чайлд убийство е...  
 

От „Ню Йорк Таймс“ попитаха 13 автори кое е най-доброто убийство, което някога са написали.

Ето как отговори Лий Чайлд:

„Прочетох едно онлайн ревю, където наричаха книгите за Джак Ричър „детективска поредица, в която детективът извършва повече убийства, отколкото разкрива“. Така че ето едно негово убийство – във „Врагът“ Ричър разкрива корупция в най-висшите редици на армията и се разочарова.

Това е осмата ми книга и злодеите все още носят имената и някои от чертите на шефовете, които ме уволниха от предишната ми работа.“

 

- Мислех, че ти си гнилата ябълка – казах аз, – но се оказа, че цялата кошница са гнили. Здравите ябълки се оказаха рядкост.

Той ме гледаше.

- Провалихте живота ми – казах аз. – Ти и твоите гадни приятелчета.

- Какво сме ти провалили?

- Всичко.

Станах. Дръпнах се назад. Свалих предпазителя на беретата.

Той ме гледаше.

- Сбогом, полковник Уилард – казах аз. Вдигнах пистолета и го опрях в слепоочието си.

Той ме гледаше.

- Прощавай, пошегувах се – казах аз.

После го застрелях точно в средата на челото.


Източник: „Ню Йорк Таймс“