НАЙ-ДОБРЕ НАПИСАНОТО ОТ ЛИЙ ЧАЙЛД УБИЙСТВО Е…

Сподели:

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно, за разлика от нормален текст на английски език като "Това е съдържание, това е съдържание".

От „Ню Йорк Таймс“ попитаха 13 автори кое е най-доброто убийство, което някога са написали.

Ето как отговори Лий Чайлд:

„Прочетох едно онлайн ревю, където наричаха книгите за Джак Ричър „детективска поредица, в която детективът извършва повече убийства, отколкото разкрива“. Така че ето едно негово убийство – във „Врагът“ Ричър разкрива корупция в най-висшите редици на армията и се разочарова.

Това е осмата ми книга и злодеите все още носят имената и някои от чертите на шефовете, които ме уволниха от предишната ми работа.“

– Мислех, че ти си гнилата ябълка – казах аз, – но се оказа, че цялата кошница са гнили. Здравите ябълки се оказаха рядкост.

Той ме гледаше.

– Провалихте живота ми – казах аз. – Ти и твоите гадни приятелчета.

– Какво сме ти провалили?

– Всичко.

Станах. Дръпнах се назад. Свалих предпазителя на беретата.

Той ме гледаше.

– Сбогом, полковник Уилард – казах аз. Вдигнах пистолета и го опрях в слепоочието си.

Той ме гледаше.

– Прощавай, пошегувах се – казах аз.

После го застрелях точно в средата на челото.

Източник: „Ню Йорк Таймс“

Scroll to Top