Месец: август 2019

ПОЧИНА ПИСАТЕЛКАТА НОБЕЛИСТ ТОНИ МОРИСЪН

ПОЧИНА ПИСАТЕЛКАТА НОБЕЛИСТ ТОНИ МОРИСЪН

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно, за разлика от нормален текст на английски език като „Това е съдържание, това е съдържание“.

НАЙ-ДОБРЕ НАПИСАНОТО ОТ ЛИЙ ЧАЙЛД УБИЙСТВО Е…

НАЙ-ДОБРЕ НАПИСАНОТО ОТ ЛИЙ ЧАЙЛД УБИЙСТВО Е…

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно, за разлика от нормален текст на английски език като „Това е съдържание, това е съдържание“.

Scroll to Top