Кольо Коев

/Кольо Коев/

Проф. Кольо Коев е преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и главен редактор на сп. „Социологически проблеми“. Автор е на „Метаморфозите на чужденеца“ (1991), „Видимостта: феноменологични контексти“ (1996), „Елементарни форми на всекидневен живот“, „Макс Вебер и немското социалнонаучно познание от края на ХІХ и началото на ХХ век“ (2003), „Обречени на смисъл. Всекидневността като дискурсивни възможности“ (2012) и „Етнометодология и логика на всекидневното разбиране“ (2017).

КНИГИ ОТ ТОЗИ АВТОР
Обречени на смисъл: всекидневността като дискурсивни възможности
Обречени на смисъл: всекидневността като дискурсивни възможности
Кольо Коев

12.75 лв.

Scroll to Top