Обречени на смисъл: всекидневността като дискурсивни възможности

Централно място в книгата заема един интензивно обсъждан в творчеството на Мартин Хайдегер през 20-те години на ХХ в., но така и останал недостатъчно прояснен тематичен кръг. „Всекидневие” и „всекидневност” са натоварени с различни, често пъти противоречиви конотации в структурата на Битие и време, но са непренебрежим конституент на философската интрига и път, който отвежда в сърцевината на ранното Хайдегерово мислене.

информация

Страници: 318
Корица: мека
ISBN 978–954–769–289-3

12.00 лв.

Безплатна доставка

за поръчки над 70 лв.

ЗА КНИГАТА

Централно място в книгата заема един интензивно обсъждан в творчеството на Мартин Хайдегер през 20-те години на ХХ в., но така и останал недостатъчно прояснен тематичен кръг. „Всекидневие” и „всекидневност” са натоварени с различни, често пъти противоречиви конотации в структурата на Битие и време, но са непренебрежим конституент на философската интрига и път, който отвежда в сърцевината на ранното Хайдегерово мислене. Настоящото изследване обаче се интересува не толкова от ролята на категорията всекидневност за разбиране на Хайдегеровия opus magnum, колкото от едно само загатнато в него измерение на всекидневността – което се разглежда под рубриката „индиферентна всекидневност”, – и от възможностите, които то разкрива за преобръщане на самото мислене за всекидневие в съвременната социология. Основна линия в монографията проследява „срещата” на Хайдегер с двама автори, оставили значима следа в социологическите занимания с всекидневие през ХХ век – Алфред Шютц и Харолд Гарфинкъл. Става дума не за действително състоял се диалог, а за мисловен експеримент, който сблъсква феноменологията на фактичността  с феноменологията на всекидневния живот на Шютц и с Гарфинкъловата етнометодология на безсмъртното обичайно общество.  Този експеримент се опитва да установи възможни гранични зони на локална езикова „размяна”, очертавайки един вид „креолски” ефект от кръстосването на трите мисловни стилистики.

Сподели:

ЗА АВТОРА
Обречени на смисъл: всекидневността като дискурсивни възможности
Кольо Коев
Проф. Кольо Коев е преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и главен редактор на сп. „Социологически проблеми“. Автор е на „Метаморфозите на чужденеца“ (1991), „Видимостта: феноменологични контексти“ (1996), „Елементарни форми на всекидневен живот“, „Макс Вебер и немското социалнонаучно познание от края на ХІХ и началото на ХХ век“ (2003), „Обречени на смисъл. Всекидневността като дискурсивни възможности“ (2012) и „Етнометодология и логика на всекидневното разбиране“ (2017).
КНИГИ ОТ ТОЗИ АВТОР
-20%
Обречени на смисъл: всекидневността като дискурсивни възможности
Обречени на смисъл: всекидневността като дискурсивни възможности
Кольо Коев

12.00 лв.

най-новите книги

 • -20%
  Рон Раш
  17.60 лв.
 • -20%
  Татяна дьо Роне
  17.60 лв.
 • -20%
  Дейвид Балдачи
  19.20 лв.
 • -20%
  Корица на юбилейното издание на Ловецът на хвърчила
  Халед Хосейни
  18.40 лв.
 • -20%
  Грант Блекууд, Стив Бери
  19.20 лв.
 • -20%
  М. Л. Стедман
  19.20 лв.
Scroll to Top